Služby specialistů

Služby psychologa

Konzultace s rodiči a dětmi ve věku od 1 do 7 let

 

S jakými dotazy a potřebami se na nás můžete obrátit?

 

+ Výběr her a příruček podle silných a slabých stránek dítěte

První setkání je ZDARMA

20 minut

K čemu je potřebné?

Na první schůzce máme možnost se lépe poznat a domluvit se na další spolupráci. Rodiče mohou klást obecné otázky o vývoji a výchově dítěte.

Diagnostika

Doba trvání 1-1,5 hodiny

Cena: 600 Kč

Jak vše probíhá?

Diagnostika se provádí ve dvou fázích.

 

1. Fáze

 

Připraví se anamnéza vývoje dítěte a rodičům se položí všechny potřebné otázky. Dítě dostává určité úkoly a hry, na základě kterých se zjistí jeho silné a slabé stránky, typ vnímání, formování vyšších psychických funkcí (pozornost, paměť, myšlení, emocionálně-volní sféra, řeč) a úroveň motorického vývoje.

Na základě získaných výsledků se připraví analýza aktuální úrovně vývoje dítěte.

 

2. fáze:

 

Rodiče dostávají zpětnou vazbu a doporučení ohledně výchovy a vzdělávání dítěte.

 

Co po diagnostice získáte?

 

– jistotu, že se dítě harmonicky vyvíjí

– odpovědi na otázky rozvoje a vzdělávání

– výběr instrukcí a návodů, jak si s dětmi správně hrát

– porozumění tomu, jak připravovat úkoly a sledovat dynamiku vývoje dítěte

 

*Diagnostiku vývoje dítěte lze absolvovat i mimo lekce rozvoje.

Rozvíjející lekce

Lekce trvá 40-45 minut a probíhá formou hry, koná se 2-3x týdně pro udržení dosažených výsledků

Cena: 300 Kč

Před začátkem lekce je třeba absolvovat psychologickou a pedagogickou diagnostiku. To je nezbytné pro identifikaci aktuálních problémů vývoje dítěte a určení oblastí pro nejbližší období. Je také důležité pro pochopení, jak sestavit individuální tréninkový program a dát rodičům potřebná doporučení. Po diagnostice je sestaven individuální plán rozvoje, podle kterého se dále odvíjí proces rozvoje dítěte.

Kontaktní formulář

Počernická 699/62b

108 00 Praha 10 – Malešice

Počernická 699/62b

108 00 Praha 10 – Malešice